Prednosti spoločnosti DEKONA sú dlhoročné skúsenosti a technická zdatnosť riadiacich pracovníkov, komplexnosť ponúkaných služieb, vysoká úroveň konštrukčného oddelenia, kontrola a meranie modernými meracími zariadeniami FARO, kvalita poskytovaných služieb, pružnosť a flexibilita za prijateľné ceny. Kvalitu a vysokú technickú náročnosť výrobkov spoločnosti DEKONA zaručujú aj CNC obrábacie stroje a systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001. O kvalite produktov a služieb spoločnosti DEKONA sa presvedčilo viacero významných odberateľov ( najmä upínacích zariadení, meradiel a montážnych liniek ) – výrobcov stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov, automobilov a autobusov, koľajových vozidiel a i.

Pre zabezpečenie všetkých činností, ktoré ovplyvňujú kvalitu dodávaných služieb a výrobkov bol vybudovaný o od apríla 2005 aj certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001. Certifikát >>


 
D2 design 2008