Ukončenie oficiálneho zastúpenia FIBRO pre SR.

Na základe jednostranného rozhodnutia spoločnosti FIBRO GmBH, prestáva byť naša spoločnosť DEKONA s.r.o. od 1.10.2015 oficiálnym obchodným zástupcom FIBRO pre SR. Toto súvisí so zmenou obchodnej politiky spoločnosti FIBRO. Od 23.9.2015 smerujte prosím všetky ďalšie dopyty a objednávky priamo na FIBRO GmBH do Nemecka.

Ďalšie informácie a kontaktné osoby vo FIBRO Nemecko nájdete TU >>


 
 


Prednosti spoločnosti DEKONA sú dlhoročné skúsenosti a technická zdatnosť riadiacich pracovníkov, komplexnosť ponúkaných služieb, vysoká úroveň konštrukčného oddelenia, kontrola a meranie modernými meracími zariadeniami FARO, kvalita poskytovaných služieb, pružnosť a flexibilita za prijateľné ceny. Kvalitu a vysokú technickú náročnosť výrobkov spoločnosti DEKONA zaručujú aj CNC obrábacie stroje a systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001. O kvalite produktov a služieb spoločnosti DEKONA sa presvedčilo viacero významných odberateľov ( najmä upínacích zariadení, meradiel a montážnych liniek ) – výrobcov stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov, automobilov a autobusov, koľajových vozidiel a i.

Pre zabezpečenie všetkých činností, ktoré ovplyvňujú kvalitu dodávaných služieb a výrobkov bol vybudovaný o od apríla 2005 aj certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001. Certifikát >>


 
D2 design 2008