DEKONA s.r.o.
Buzulucká 3
960 01 Zvolen
Slovakia

IČO: 36 010 464
IČ DPH: SK2020477712

Zapísaná v OR OS Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka č.: 3841/S

Bankové spojenia:

VÚB a.s., Zvolen
Č.ú.: 1617300454/0200 ( SKK )
IBAN: SK21 0200 0000 0016 1730 0454
SWIFT-BIC: SUBASKBX

VÚB a.s., Zvolen
Č.ú.: 1630598857/0200 ( EUR )
IBAN: SK86 0200 0000 0016 3059 8857
SWIFT-BIC: SUBASKBX

VOLKSBANK Slovensko a.s., Zvolen
Č.ú.: 4380008001/3100 ( SKK )
IBAN: SK98 3100 0000 0043 8000 8001
SWIFT-BIC: LUBASKBX

VOLKSBANK Slovensko a.s., Zvolen
Č.ú.: 1381002900/3100 ( EUR )
IBAN: SK73 3100 0000 0013 8100 2900
SWIFT-BIC: LUBASKBXAko nás nájdete:

 

Kontakty DEKONA:
Obchodné oddelenie
(Centrálne spojenie)
Tel.: +421 / 45 / 524 26 11
Fax: +421 / 45 / 524 26 03
E-mail: office@dekona.sk

Ekonomické oddelenie
(Ing. Helena Lenčová)
Tel.: +421 / 45 / 524 26 50
E-mail: uctaren@dekona.sk

Personálne oddelenie
(Ing. Soňa Palková)
Tel.: +421 / 45 / 524 26 51
E-mail: uctaren@dekona.sk

Technická kancelária
(Ing. Dušan Račko)
Tel.: +421 / 45 / 524 26 22
E-mail: racko@dekona.sk

Výrobné oddelenie
(Ing. Ivan Palko)
Tel.: +421 / 45 / 524 26 35
E-mail: palko@dekona.sk

Oddelenie kontroly
(Ing. Ľubomír Ludha)
Tel.: +421 / 45 / 524 26 30
E-mail: ludha@dekona.sk

 

Obchodné zastúpenia:
Obchodné zastúpenie AMF
(Ing. Veronika Kalmáneková)
Tel.: +421 / 45 / 524 26 12
Fax: +421 / 45 / 524 26 03
E-mail: office@dekona.sk


 
D2 design 2008