Vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
WHQ 13 CNC ( TOS Varnsdorf, CZ )

Y = 2 500 mm / X = 4 000 mm / Z = 1 600 mm
Stôl: 1 800 x 2 500 mm
Nosnosť 12 t
Heidenhain iTNC 530

 
 

Vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
WHQ 105 CNC ( TOS Varnsdorf, CZ )

Y = 1 600 mm / X = 1 800 mm / Z = 1 250 mm
Stôl: 1 400 x 1 600 mm
Nosnosť 5 t
Heidenhain iTNC 530

 
 

Univerzálna fréza U 740 ( HERMLE, DE )

5 – osová CNC fréza
Heidenhain iTNC 530
NC kruhový stôl 630 mm
Nosnosť: 500 kg
Vreteno 12 000 ot. / min
 
 

Univerzálna nástrojárenská fréza
FUGS 50 Digital


 
 

Sústruh EMCOMAT 17D INTURN 340 Digital


 
 

Rovinná brúska FSG - 2A618


 
 

Meracie rameno PLATINUM 8

šesťosové mobilné meracie rameno
s kompenzáciou vplyvu prostredia v reálnom čase.
Rádius 1,2 m
Presnosť 0,025 mm

 
 

Meracie rameno FUSION 10

šesťosové mobilné meracie rameno
s kompenzáciou vplyvu prostredia v reálnom čase.
Rádius 1,5 m
Presnosť 0,074 mm

 
D2 design 2008