Zhotovenie konštrukčnej dokumentácie na:

- upínacie prípravky pre zváranie a opracovanie
- montážne prípravky
- kontrolné prípravky, meradlá a kalibre
- jednoúčelové stroje a zariadenia
- časti výrobných liniek


Konštrukčné oddelenie je vybavené výkonnými
grafickými 3D CAD a CAM systémami:

- CATIA
- Solidworks
- ProEngineer
- Inventor
- AutoCAD


 


D2 design 2008